Petr Otradovský – člen skupiny historického šermu REGO

Petr Otradovský

Petr Otradovský

Vedoucí konstruktér elektro-zařízení a linek, člen od r. 2011

Tramp, vodák, muzikant, který přičichl k našim aktivitám prostřednictvím osobních vztahů, se zpočátku nesměle zapojil coby externista do činnosti naší pikenýrské jednotky v rámci Regimentu zemské hotovosti, posléze přišel na chuť šermířskému umění samotnému. K dobré náladě přispívá nejen svou kamarádskou povahou, ale též hrou na kytaru a zpěvem. Aktuálně již tak aktivně nevystupuje a nešermuje, ale když se ukáže, rád si zašermuje a případně je i skupině ku pomoci.

Aktivní členové

Lubomír Srnský Miroslav Feistauer Jiří Louda Libor Kukačka-Erlebach Alenka Kukačková Pavel Horáček Ondřej Capoušek David Ulrych Václav Kulhánek Roman Karásek Milan Klíma Libor Hájek Štěpán Kuřík Václava Kuříková Karel Hroch Petr Otradovský Nováčci Bohouš Pršala Tomáš Esentier Jiří Vlach Martin Teplý

REGO – Novinky

Pondělí 14.6.2021, 9:12

Opět se podíváme na hrad Pecka. Neděle 20.6.2021 od 13:00.

Pátek 31.7.2020, 23:51

2020 V SEKCI CHYSTÁME!!!

Pondělí 8.6.2020, 7:40

I letos se sejdeme na hradě Pecka a to 13.6.2020. Více informací o rogramu na FB stránkách SHŠ Rego nebo v rubrice chystáme.

Pondělí 8.6.2020, 7:39

I letos se sejdeme na hradě Pecka a to 13.6.2020. Více informací o programu na FB stránkách SHŠ Rego nebo v rubrice chystáme.

Úterý 28.5.2019, 14:04

PECKA, tedy ŠERMÍŘSKÁ PECKA

festival historických a šermířských vystoupení na hradě Pecka. Podrobnosti najdete v rubrice Chystáme.

Děkujeme za podporu