Skupina historického šermu REGO organizuje brannou hotovost

Na tomto místě bychom rádi oslovili především bývalé členy a přátele SHŠ REGO, kteří by k nám opět rádi zavítali.

Několik slov úvodem k historii

Hotovost byla od nejstarších dob základní a nejpočetnější vojenskou silou země. Panovník ji svolával na obranu vlasti, případně i menších ohrožených oblastí. Vedle zemské hotovosti se tak svolávala hotovost krajská, či městská. Se vznikem stálých vojsk na počátku novověku však její význam klesal. Oddíly hotovosti výrazně zasáhly ještě do třicetileté války. Na jejím počátku tvořila zemská hotovost velkou část vojska vzbouřených českých stavů. To platí i o Thurnově vojsku, které 9. září 1618 porazilo císařskou Buquoyovu armádu u Lomnice nad Lužnicí. Zemská hotovost, tentokrát moravská, zaznamenala další velký úspěch následujícího roku 1619, kdy v bitvě u Dolních Věstonic rozdrtila Dampierův sbor. V dalších fázích tohoto dlouhého válečného konfliktu již význam hotovosti klesal. Výrazně se opět uplatnila na konci války v bojích se Švédy. Tentokrát však již šlo povýtce o hotovosti městské. Jmenujme například obranu Prahy, či vícera míst na Moravě.

Situace mezi šermíři dnes

V současnosti sílí mezi šermířskými skupinami, věnujícími se třicetileté válce, tendence k zakládání vojenských těles, často pojmenovaných podle slavných pluků. Důsledky lze jenom přivítat. Na bitevních polích ubývá tak zvaných „kordistů“ a naopak roste počet mušketýrů a pikenýrů. Poněkud spornější je přemnožení módních halapartníků, kteří v dané době tvořili již jen tělesné stráže a nikoli bojové sestavy. Sílí též tendence po uniformování. Zde by však bylo na místě nepřehánět, jelikož uniformované byly opravdu jen některé jednotky a ani u nich uniformy v průběhu tažení dlouho nevydržely – vojáci se „samozásobovali“. Pro třicetiletou válku byla typická pestrost ústroje.

pikenýři - jednotka pikenýrů v dobových kostýmech s dlouhými píkami nastoupena
Nastoupená jednotka pikenýrů

Regiment zemské hotovosti

Naše skupina původně zamýšlela vytvořit alternativu pro šermíře, kteří nechtějí zůstat stranou, ale zároveň netouží po uniformizaci, drilu a v neposlední řadě nemají prostředky na nákup drahé unifikované výzbroje a výstroje. Založili jsme tedy jednotku hotovosti. Nejprve tuto možnost využili především bývalí aktivní členové skupiny REGO a její příznivci, kteří v současnosti aktivně nevystupují, leč zájem o historický šerm jim nechybí. V roce 2006 se k Hotovosti oficiálně připojily skupiny historického šermu Collegium Armatum a Sinister. Jádrem jsou pikenýři, které ostatně děláme již delší čas. Střelců máme pomálu. Situace se vylepšila roku 2007, kdy se k nám připojila Valdštejnova garda. Mohli jsme tak poprvé vytvořit funkční regiment. Přesto bychom ještě alespoň jednu střeleckou skupinu potřebovali. Netoužíme po uniformách, pouze trváme na dobových kostýmech. Přání zákazníka si však v průběhu času vynutila kompromis a nabízíme též uniformovanou alternativu. Střelné zbraně také mohou zůstat rozmanité, i starší typy, jelikož i takové se nacházely dlouho v městských zbrojnicích. Pouze délku pík máme jednotnou. Velíme ovšem česky. Rádi bychom tak připomněli i tento druh vojska, tvořeného naším lidem, které svojí účastí ve třicetileté válce naposledy výrazněji zasáhlo do válečných dějin.

Kdo má chuť se připojit k našemu volnému sdružení, či má nějaké dotazy, nechť se bez ostychu obrátí na naši skupinu.

pikenýři - jednotka pikenýrů v dobových kostýmech s dlouhými píkami v bojové obdélníkové formaci
Připravená jednotka pikenýrů v akci

REGO – Novinky

Úterý 28.5.2019, 14:04

PECKA, tedy ŠERMÍŘSKÁ PECKA

festival historických a šermířských vystoupení na hradě Pecka. Podrobnosti najdete v rubrice Chystáme.

Děkujeme za podporu

Pondělí 1.4.2019, 21:17

Tak je tu nová sezóna a akce lze nalézt v rubrice CHYSTÁME. Mrkněte tam, je zde první akce ve Vrchlabí, ale budou postupně přibívat i další akce a ne jenom naše REGO, ale i s RZH.

Pondělí 16.7.2018, 22:05

Plán turné roku 2018 zveřejněn v rubrice CHYSTÁME

Pondělí 4.6.2018, 22:17

Nové akce v rubrice chystáme

Vítáme Vás opět na našich stránkách. V rubrice chystáme můžete najít naše akce.

Pokud by Vás zajímali i akce Regimentu zemské hotovosti, kde jsme členy, podívejte se na tyto stánky. RZH

Čtvrtek 20.7.2017, 18:35

Všechny naše akce na turné 2017

můžete vidět na portálu Kudy z nudy

a nebo v kategorii chystáme.