Skupina historického šermu REGO organizuje brannou hotovost

Na tomto místě bychom rádi oslovili především bývalé členy a přátele SHŠ REGO, kteří by k nám opět rádi zavítali.

Několik slov úvodem k historii

Hotovost byla od nejstarších dob základní a nejpočetnější vojenskou silou země. Panovník ji svolával na obranu vlasti, případně i menších ohrožených oblastí. Vedle zemské hotovosti se tak svolávala hotovost krajská, či městská. Se vznikem stálých vojsk na počátku novověku však její význam klesal. Oddíly hotovosti výrazně zasáhly ještě do třicetileté války. Na jejím počátku tvořila zemská hotovost velkou část vojska vzbouřených českých stavů. To platí i o Thurnově vojsku, které 9. září 1618 porazilo císařskou Buquoyovu armádu u Lomnice nad Lužnicí. Zemská hotovost, tentokrát moravská, zaznamenala další velký úspěch následujícího roku 1619, kdy v bitvě u Dolních Věstonic rozdrtila Dampierův sbor. V dalších fázích tohoto dlouhého válečného konfliktu již význam hotovosti klesal. Výrazně se opět uplatnila na konci války v bojích se Švédy. Tentokrát však již šlo povýtce o hotovosti městské. Jmenujme například obranu Prahy, či vícera míst na Moravě.

Situace mezi šermíři dnes

V současnosti sílí mezi šermířskými skupinami, věnujícími se třicetileté válce, tendence k zakládání vojenských těles, často pojmenovaných podle slavných pluků. Důsledky lze jenom přivítat. Na bitevních polích ubývá tak zvaných „kordistů“ a naopak roste počet mušketýrů a pikenýrů. Poněkud spornější je přemnožení módních halapartníků, kteří v dané době tvořili již jen tělesné stráže a nikoli bojové sestavy. Sílí též tendence po uniformování. Zde by však bylo na místě nepřehánět, jelikož uniformované byly opravdu jen některé jednotky a ani u nich uniformy v průběhu tažení dlouho nevydržely – vojáci se „samozásobovali“. Pro třicetiletou válku byla typická pestrost ústroje.

Pikenýři a mušketýři v bitvě

Regiment zemské hotovosti

Naše skupina původně zamýšlela vytvořit alternativu pro šermíře, kteří nechtějí zůstat stranou, ale zároveň netouží po uniformizaci, drilu a v neposlední řadě nemají prostředky na nákup drahé unifikované výzbroje a výstroje. Založili jsme tedy jednotku hotovosti. Nejprve tuto možnost využili především bývalí aktivní členové skupiny REGO a její příznivci, kteří v současnosti aktivně nevystupují, leč zájem o historický šerm jim nechybí. V roce 2006 se k Hotovosti oficiálně připojily skupiny historického šermu Collegium Armatum a Sinister. Jádrem jsou pikenýři, které ostatně děláme již delší čas. Střelců máme pomálu. Situace se vylepšila roku 2007, kdy se k nám připojila Valdštejnova garda. Mohli jsme tak poprvé vytvořit funkční regiment. Přesto bychom ještě alespoň jednu střeleckou skupinu potřebovali. Netoužíme po uniformách, pouze trváme na dobových kostýmech. Přání zákazníka si však v průběhu času vynutila kompromis a nabízíme též uniformovanou alternativu. Střelné zbraně také mohou zůstat rozmanité, i starší typy, jelikož i takové se nacházely dlouho v městských zbrojnicích. Pouze délku pík máme jednotnou. Velíme ovšem česky. Rádi bychom tak připomněli i tento druh vojska, tvořeného naším lidem, které svojí účastí ve třicetileté válce naposledy výrazněji zasáhlo do válečných dějin.

Kdo má chuť se připojit k našemu volnému sdružení, či má nějaké dotazy, nechť se bez ostychu obrátí na naši skupinu.

Připravená jednotka pikenýrů v akci

REGO – Novinky

Pondělí 8.4.2024, 9:57

Pracujeme na aktualizaci stránek. Pro informace o naší aktivitě je nejlepší sledovat nás na FB. Odkaz naleznete zde.

Nebo pro informace o našich vystoupeních můžete volat na 604 668 877.

Děkujeme

Pondělí 26.9.2022, 8:34

Málem bychom zapomněli. Na historických dnech v Palmanově jsme se účastnili turnaje a obsadili jsme první a také dělené druhé místo!

Takže v tomto roce jsme se účastnili dvou turnajů v šermířských choreografiích. První byl na historických dnech na hradě Kurovice. Odtud jsme si přivezli cenné informace a zkušenosti. Druhým turnajem byl již jmenovaný turnaj v Palmanově (Itálie).

Pondělí 26.9.2022, 7:57

Ahoj přátelé a kamarádi. Poslední akce v sekci chystáme je vystoupení na zámku Svijany, ale věřte že nezahálíme. Od té doby jsme byli vystupovat v Italii — Palmanova a na bitvě na Bílé Hoře...také v Petrovicích, kde jsme vystupovali s poměrně novým vystoupením. V následujících měsících nás ještě čeká bitva v Grolle

https://www.slagomgrolle.nl/ a přes zimu se budeme chystat na nadcházející sezónu. V plánu jsou nové souboje a rozvoj vystoupení. :-) Děkujeme

Úterý 7.6.2022, 23:36

Co je nového ve skupině??? Po nějaké době se opět hlásíme s novinkami. Po tom co jste nás mohli vidět na Valdštejnských slavnostech v Jičíně a také na hradě Kurovice na Historických dnech se na vás těšíme na naší další akci! Jedná se o Šermířskou Pecku. Ovšem předtím můžete některé naše kolegy vidět i na moc pěkné bitvě ve městě Bourtange (NL). Ano je to cizina...i tam se naše cesty zamířili. Sledujte FaceBook a taky naše stránky, sekci chystáme. Tam se dozvíte více o chystaných akcích.

Pátek 22.4.2022, 10:26

Mrkněte do rubriky chystáme.